Wybory parlamentarne 2023 – znamy terminarz

Wczoraj, 8 sierpnia, został ogłoszony termin wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Znany zatem jest terminarz.

Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy wybory parlamentarne do Sejmu Senatu odbędą się 15 października. Tym samym poznaliśmy harmonogram z ważnymi terminami dla zgłaszania kandydatów, na rejestrację komitetów wyborczych, zbiórkę podpisów.

Samo wydanie gazety nie jest równoznaczne z jej przeczytaniem przez odbiorcę. Warto zadbać o to, aby własna gazeta wyborcza była czytelna, przejrzysta, aby interesujący nas komunikat dotarł do odbiorcy. I tym m.in. zajmujemy się we Własnej Gazecie

 Do 28 sierpnia:

 • do tego dnia dnia należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą:
  • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • należy powołać okręgowe komisje wyborcze

1 września – 12 października:

 • składanie przez wyborców wniosków o:
  • wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejsce pobytu w dniu wyborów,
  • zmianę miejsca głosowania,
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania.

do 6 września, do godz. 16:00:

 • zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

Do 11 września:

 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

Do 15 września:

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Do 25 września:

 • powołanie obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Od 30 września do 13 października, do godz. 0:00:

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

Do 2 października:

 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Do 5 października:

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f§ 1 Kodeksu wyborczego.

Do 6 października:

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Do 10 października:

 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,
 • składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
 • składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

Do 12 października:

 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

13 października, godz. 00:00

 • zakończenie kampanii wyborczej.

15 października, od godz. 7:00

 • Głosowanie.

Limity

Po rejestracji komitet wyborczy rozpoczyna zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Pod listą kandydatów na posłów powinno znaleźć się co najmniej 5 tys. podpisów wyborców stale zamieszkujących dany okręg wyborczy. Pod listą kandydatów na senatora powinno znaleźć się co najmniej 2 tys. podpisów wyborców z danego okręgu.

Kampania

Kampania wyborcza oficjalnie ruszyła 8 sierpnia 2023, a zakończy się 13 października o północy. Przypominamy Państwu, że w ramach Własnej Gazety od kilkunastu lat skutecznie wspieramy kandydatów do Sejmu, Senatu, Rad, tworząc dla nich ładne, czytelne i tanie publikacje. Przypominamy również, że samo wydanie gazety nie jest równoznaczne z jej przeczytaniem przez odbiorcę – warto zadbać o to, aby własna gazeta wyborcza była czytelna, przejrzysta, aby interesujący nas komunikat dotarł do odbiorcy. I tym m.in. zajmujemy się we Własnej Gazecie.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wyślij adres e-mail (adres poniżej) lub zadzwoń

Wyślij pytanie na adres:

mam-pytanie [malpka] wlasnagazeta.pl


Przy czym [malpka] zamień znakiem @ .
[/mp_span_inner]

ZDECYDOWANY?

Skontaktuj się z nami

Kliknij obok, aby zadzwonić lub napisać do nas.

Krótko: Sieci neuronowe zmieniają jakość Własnych Gazet

Rok 2023 przynosi ogromną zmianę we Własnej Gazecie – zatrudniamy sieci neuronowe!

Dzięki profesjonalnemu wsparciu neuronowych sieci, wynosimy jakość naszych publikacji na zupełnie nowy poziom. Już dotychczas nasze publikacje wyróżniały się graficznie, teraz wyprzedzamy konkurencję o dwa kroki.

Wprowadzamy rozwiązania z których z zadowoleniem korzystają najwięksi, tacy jak NASA, Disney, Warner Bros, czy nawet Apple i Amazon. Co jednak najważniejsze dla naszych klientów: znaczne poprawienie jakości wizualnej publikacji, nie zmieni cen.

Nasze publikacje od lat wyróżniają się jakością i estetyką. Teraz wyniesione zostanie to jeszcze na wyższy poziom. Nie umiemy się doczekać zwłaszcza, że będzie to tylko z korzyścią dla projektowanych przez nas publikacji!

Kryzys na rynku papierniczym: 2022.12 – szansa dla mikro graczy

Co parę miesięcy wracamy do przyjrzenia się sytuacji na rynku papierniczym i wydawniczym, pora na kolejne podsumowanie. A zmiany, które dzieją się na rynku tworzą przestrzeń dla nowych wydawnictw dla których zysk na poziomie 1-5 mln zł jest atrakcyjny.

O przyczynach kryzysu na rynkach papierniczym i wydawniczym pisaliśmy już parokrotnie, zachęcamy do poniższych treści:

Jak wygląda sytuacja w chwili obecnej?

Tworzy się przestrzeń dla mniejszych graczy, dla których zysk na poziomie kilku mln zł jest atrakcyjną kwotą.

Rynek papierniczy

NA rynku papierniczym nastąpiło chwilowe uspokojenie. Tzn. sytuacja nie wróciła do poziomu z ubiegłego roku, jednak ceny są nieco bardziej ustabilizowane, dostępna jest większa liczba papierów. A to już coś. Zwłaszcza, że w poprzednich miesiącach mieliśmy sytuację w której większości papieru nie było na rynku. Jednakże same ceny są dalekie od ideału, w ciągu roku cena wybranych papierów była w stanie wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt – kilkaset procent, co spowodowało tąpnięcia na rynku wydawniczym: część książek nie zostało wydanych, część gazet i magazynów zakończyło działalność.

Kryzys uderza w molochy

Co chwilę dochodzą do nas informacje o reorganizacjach w dużych wydawnictwach. Podwyższenie cen papieru, to zwiększone koszty, co jest równoznaczne z mniejszym zyskiem, z zyskiem na tyle niewielkim, że dużym wydawnictwom – liczącym na duży przychód – nie opłaca się tkwić w branży, więc zamykają tytuły lub szukają innej możliwości osiągania wielomilionowych przychodów.

W ten oto sposób sporo zwolnień jest w Agorze, RASP, Burdzie i Bauerze. RASP zamknął tygodnik „Auto Świat” , lokalne strony z Faktu, Agora zwalnia 80 pracowników, Burda Media zamyka takie tytuły jak: „Claudia”, „Dobre rady”, „Moje Gotowanie”, „Sól i pieprz”, „Sielska Kuchnia”, „Przyślij Przepis”, „Mój Piękny ogród”, „Przepis na ogród”, „Kocham ogród”, „Ogrodnicze ABC”, „Zdrowie z natury”, „Burda Style”, „Szycie krok po kroku”, „Cienie i blaski”, „Historie kryminalne”, „Co przyniesie los”, „W mroku”, „Okruchy życia”, „Prawdziwe życie”, „Sekrety serca”, „Uczucia i tęsknoty”, „Uwierz w przeznaczenie”, „Wiara i nadzieja”, „Życie bez recepty”, „Życie po życiu”, „Part”y i „Sielskie życie” .

Szansa dla mikrofirm i małych wydawnictw

Co warte odnotowania, Burda nie zamyka tytułów z racji strat, ale ponieważ „Zamykane obecnie magazyny generują w 2022 roku niewielkie zyski (link). To oznacza jedno. Tworzy się przestrzeń dla mniejszych graczy, dla których zysk na poziomie kilku mln zł jest atrakcyjną kwotą.

I to dla wielu mniejszych podmiotów może być całkiem atrakcyjna informacja.

A jeśli planujecie Państwo założenie wydawnictwa lub wydawanie własnej publikacji, zapraszamy do kontaktu lub naszych podstron. Specjalizujemy się w kompleksowym wsparciu i tworzeniu gazet oraz czasopism dla Klientów.

Ponadto oferujemy również druk gazet, skład gazet DTP, skład czasopism.

Artykuł nie jest poradą prawną. Raczej należy traktować jako niezobowiązujący felieton, czy komentarz.

Kryzys na rynku papierniczym i wydawniczym – październik 2022

Co jakiś czas poruszamy temat kryzysu na rynkach papierniczym i wydawniczym. Pora zaktualizować wiedzę na ten temat i przyjrzeć się sytuacji bieżącej. Oczywiście nie braknie również propozycji i paru rozwiązań, pozwalających bronić się przed stanem bieżącym.

Od początku

Kryzys na rynku papierniczym, a co w dłuższej mierze oznacza również i rynek wydawniczym zaczął się znacznie wcześniej niż wybuch wojny na Ukrainie. Nie będziemy wracać do tego wątku, rozpisywaliśmy się o nim parokrotnie w poprzednich artykułach, m.in. tu:

Stan aktualny: anomalia cenowe na porządku dziennym

Jak wygląda sytuacja dzisiaj na rynku papierniczym? Na pewno stabilniej, niż parę miesięcy temu. Co to oznacza? Przynajmniej tyle, że jest większa dostępność papieru. A jeszcze parę miesięcy temu, to nawet nie problemem była cena, lecz dostępność produktu. „Większa dostępność” jednak nie oznacza, że wszystko wróciło do stanu sprzed kryzysu. Co to, to nie. Rynek papierniczy jest zdestabilizowany do tego stopnia, że anomalia w cenach papieru potrafią być zaskakujące i identyczny papier, różniący się jedną zmienną (np. błysk, mat.) potrafi zróżnicować cenę o kilkadziesiąt procent.

Zatem podsumujmy: dostępność papieru jest znacznie większa, jednak ceny są dalekie od pożądanych, anomalia cenowe są na porządku dziennym.

Wielu Klientów, których zachęciliśmy do zmiany papieru na lżejszy, a zrekompensowanie go ładnym i profesjonalnym składem, początkowo wyrażała wątpliwości, jednak zobaczenie przeprojektowanych stron, całkowicie rozwiewało wszelkie wątpliwości. Ruch warty zaryzykowania, efekt wart zmian.

Dalszy niepokój

Sytuacja w dłuższym czasie, jednak nie przewiduje stabilności. Kolejne firmy uciekają od produkcji papieru na rzecz np.. kartonów, co długofalowo oznacza zmniejszoną konkurencyjność (a więc większe anomalia cenowe) i dostępność produktu na rynku.

Zamieszanie na rynku wydawniczym

W odpowiedzi na sytuację na rynku, część wydawnictw się reorganizuje. Bądź to zamykają publikacje, bądź ograniczają liczbę wydań. Dla przykładu, dziennik Przegląd Sportowy, stał się publikacją wydawaną dwa razy w tygodniu. Do tego, część wydawnictw zrezygnowało z wydawania się w soboty. Tutaj dochodzi czynnik dodatkowy: firmy kolportujące prasę (typu Kolporter) nie chcą dostarczać publikacji w sobotę. W związku z tym, gazety sobotnie rozwożone są już z piątkowymi, sens wydań sobotnich nieco się zagubił. Ponadto część wydawnictw – zwłaszcza małych – informuje, że firmy kolportujące tygodniki, nie chcą tego robić za aktualne ceny, domagając się bądź renegocjacji umów, bądź je zrywając, co dla wielu mikrowydawnictw, które nie są otwarte na nowoczesne sposoby dystrybucji, oznacza jedno – zniknięcie z rynku.

Stabilizacja cen?

Faktem jest, że ceny chwilowo się uspokoiły. Uspokoiły, czyli nie obserwujemy wzrostu o 50-100% w czasie tygodni. Jednak nie dajmy się złudzić sytuacji, jest to chwile, do coraz większej liczby drukarni docierają nowe cenniki za prąd i gaz. Do tego dodajmy szalejącą inflację, ogromny wzrost kosztów kredytowych, podniesienie minimalnej krajowej… w praktyce oznacza to jedno: podwyżki, podwyżki, podwyżki.

Ratunek przed kryzysem

Nie podpowiemy w jaki ekonomiczny sposób uratować się przed inflacją, nie są nam znane plany rządowe i ekonomistów. Za to możemy podpowiedzieć, jak w sposób nieco alternatywny poszukać czasowego wyjścia z sytuacji kryzysowej – tj. tak, aby przetrwać, czas kryzysu, który nie będzie permanentny:

 1. Zmiana formy dotarcia
  • to przede wszystkim skierowane jest do wydawnictw, które mają problem z kolportażem gazet w kioskach. Można postawić na własny kolportaż do punktów, bądź zmianę nieco radykalną: przejście na formułę bezpłatną, zwiększenie nakładu i dostarczanie publikacji do rąk własnych mieszkańców, czy to do skrzynek pocztowych, czy to do wybranych punków, czy bezpośrednio do ręki
 1. Zmiana papieru
  • dla niektórych klientów, takie rozwiązanie widzi się niemalże jako rewolucja. A zupełnie niepotrzebnie. Lżejsza gramatura, to niejednokrotnie niższy koszt druku. Co więcej, przejście na papier o gramaturze papieru tym bardziej może pozwolić przetrwać trudny czas. Lżejszy papier można rekompensować nieprzeciętnym składem graficznym (taki oferujemy m.in. w ramach Własnej Gazety) i ew. niższą ceną za egzemplarz, bądź zmieniając formę dotarcia (czyli punkt 1). Wielu Klientów, których zachęciliśmy do zmiany papieru na lżejszy, a zrekompensowanie go ładnym i profesjonalnym składem, początkowo wyrażała wątpliwości, jednak zobaczenie przeprojektowanych stron, całkowicie rozwiewało wszelkie wątpliwości. Ruch warty zaryzykowania, efekt wart zmian.
 1. Zmniejszenie częstotliwości wydań
  • to jedna z pierwszych czynności, która przychodzi wydawnictwo do głowy. Zupełnie niepotrzebnie. Zmiana gramatury i formatu papieru na lżejszą – czyli to, co najczęściej oferujemy Klientom, może być szansą dla publikacji, dać jej drugą świeżość.
 1. Przejście tylko do sieci.
  • część wydawnictw, podejmuje się dziwnego kroku, którym jest zamknięcie wydawnictw tradycyjnych i przejście w 100% do sieci. Czym to finalnie się kończy? Ano bez zbudowanej społeczności wokół tytułu, prawdopodobną klęską i sprzedażą na poziomie paru egzemplarzy. Praktyka pokazuje, że przejście tylko do sieci, ma szansę bytu tylko w przypadku wydawnictw, które od lat dbają i rozbudowują zaplecze internetu. Internet to zupełnie inna grupa docelowa, niż publikacje fizyczne. W większości przypadków, zamiast uciekać do sieci, proponujemy Własną Gazetę – mniejsza gramatura papieru, inny format, nietuzinkowy wygląd. Znacznie taniej, Klient przywiązany do tytułu pozostanie, zwłaszcza, gdy będzie wiedział, iż nie jest to stan permanentny, a gdy tylko sytuacja na to pozwoli, nastąpi powrót do papieru typu kreda.
 1. Zamknięcie tytułu
  • To najsmutniejszy krok po który sięgają wydawnictwa. Często kilkadziesiąt lat budowania marki idzie do kosza, tylko dlatego, że nie było wystarczającej otwartości na wprowadzenie zmian. A publikacja z wyrobioną marką jest wartością, którą nie sposób wycenić – zainwestowano w nią w końcu często kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat pracy.

Podsumujmy:

Rozwiązań jest wiele na rynku, my – Własna Gazeta – proponujemy naszym Klientom zmianę formuły, aby ograniczyć ryzyko, straty i aby zachować tytuł na rynku – co jak wiemy jest wartością nieocenioną. Warto to wziąć pod rozwagę.

Parę linków:

Artykuł nie jest poradą prawną. Raczej należy traktować jako niezobowiązujący felieton, czy komentarz.

Kryzys na rynku papierniczym i wydawniczym – stan na czerwiec 2022

Po raz kolejny przyglądamy się sytuacji na rynku wydawniczym i papierniczym, aby spojrzeć na sytuację bieżącą i spróbować odpowiedzieć na pytania: co dalej, czy czekają nas dalsze podwyżki cen papieru i druku?

Wcześniej opisywaliśmy temat tutaj:  i tutaj:  . Przeczytanie tych artykułów nie jest niezbędne, ale wspominamy tam m.in. tytuły, które się zamknęły (m.in. w związku z ograniczeniami dostępności papieru, czy jego wysokimi cenami), wspominamy też, że wzrost cen papieru w niektórych przypadkach wyniósł ponad 200%.
Continue reading Kryzys na rynku papierniczym i wydawniczym – stan na czerwiec 2022

Kryzys papierniczy nie odpuszcza. Jest drogo i będzie jeszcze drożej

Po dwóch miesiącach wracamy do opisania sytuacji bieżącej w branży drukarskiej. I niestety powód nie napawa optymizmem: producenci papieru informują o kolejnych podwyżkach, które albo już są odczuwalne, albo będą odczuwalne w najbliższych tygodniach – wszystko zależy od tego, jakie zapasy posiadają drukarnie i hurtownie.

Kryzys papierniczy się rozkręca

Kryzys papierniczy rozkręcił się w okresie pandemii. Nałożyło się na to wiele czynników, w tym m.in. większe zainteresowanie skupu papieru przez rynek azjatycki, ale – co równie ważne – ogromny wzrost sprzedaży internetowej, sprzedaży, która potrzebuje ogromnych ilości kartonów. W związku z tym, wielu producentów ograniczyło produkcję papieru przenosząc moce przerobowe na produkcję kartonów.

Kolejnym znacznym problemem stał się ograniczony dostęp do pulpy i drewna, co spowodowało dalsze ograniczenia w możliwości produkcji papieru. A co się stało z drewnem? Znów duże zainteresowanie rynku azjatyckiego i amerykańskiego.

Całość dopełniają strajki największych fabryk finlandzkich produkujących papier, co oczywiście przełożyło się na jeszcze mniejsze możliwości produkcyjne papieru.

Więcej o tym wspominaliśmy w naszym artykule: Wzrost cen w 2022 roku

Kryzys w liczbach

W chwili obecnej sektor papierniczy przeżywa kryzys, jakiego w branży nie było. Ceny papieru wzrosły między ok 40 a 80%, przy czym, podwyżki 80% dotyczą papieru gazetowego – papieru, którego największą zaletą miała być niska cena. Ale to nie koniec.

Wojna odbija się echem

Niestety, sytuacja za wschodnią granicą dokłada swoje trzy grosze. Wzrost cen gazu, wzrost cen produktów importowanych z Ukrainy, to oczywiście wyższe ceny produkcyjne, a to dodatkowo musi odbić się na cenie finalnego produktu.

Producenci wymyślili: dodatkowa opłata energetyczna

Coraz więcej producentów postanowiło rekompensować zmniejszone zyski, dla przykładu niemiecki Papierfabrik Palm nakłada dodatkową opłatę energetyczną wynoszącą po 200 euro za każdą tonę papieru sprzedanego po 14 marca 2022. Opłata ma obowiązywać minimum do końca marca, trzeba się liczyć z tym, że będzie obowiązywać znacznie dłużej. Podobną politykę zastosowało m.in. UMP. A czy 200 euro to dużo? Tona papieru gazetowego to koszt w okolicach 700 euro.

Państwo dobija przedsiębiorców

Niestety, obecnie Władza nie dość, że nie wspiera przedsiębiorczości, to wbija nóż w plecy swoimi działaniami. Pominąwszy Nowy Ład, który katastrofalnie odbił się na gospodarce, doszły działania polegające na podwyższaniu podatku marży na cenie paliwa. Wykorzystując zawirowania na rynku paliwowym, czołowi dostawcy powiązani z Władzą, podnieśli marżę prawie o 700%, w międzyczasie „nakręcając” wojnę antyprzedsiębiorczą. Już nie wspominając o tym jak Władza walcząc z inflacją, nakręca inflację jeszcze bardziej.

Więcej w artykułach:
Business Insider: https://businessinsider.com.pl/biznes/rekordowe-marze-polskich-rafinerii-orlenu-i-lotosu-modelowa-marza-ma-sie-nijak-do-cen/t97vhr3

UOKiK zbada, czy marże Lotosu nie są za wysokie: https://biznes.trojmiasto.pl/UOKiK-zbada-czy-marze-Lotosu-nie-sa-za-wysokie-n165180.html

Inflacja w lutym mogła wynieść nawet 20%:

 

Światełko w tunelu: jak się bronić przed kryzysem wydawniczym

Wydawcy starają się dostosować do bieżącej sytuacji, część zdecydowała podnieść ceny za egzemplarz gazety / czasopisma, część zawiesiła najbardziej nierentowne publikacje, część ograniczyła częstotliwość wydawania. Środowisko drukarskie również próbuje okiełznać kryzys, Stowarzyszenie Intergraf zaapelowało m.in. o wstrzymanie lub przynajmniej ograniczenie eksportu masy celulozowej i papieru do krajów spoza Europy, aby zachować autonomię europejskiego przemysłu poligraficznego i wydawniczego.

 

A co może zrobić mały mikro wydawca? M.in.:

 • zadbać, aby w umowach pojawiła się możliwość jej rozwiązania w przypadku znacznej podwyżki papieru,
 • unikać podpisywania umów długoterminowych,
 • zmniejszyć gramaturę lub przejść na inną formę publikacji: np. z czasopisma na gazetę.
 • bookowanie terminów ze znacznym wyprzedzeniem

 

Tymczasem zapraszamy na nasze strony internetowe:

Skład graficzny gazet: https://wlasnagazeta.pl/sklad-gazet-dtp/

Skład graficzny czasopism: https://wlasnagazeta.pl/sklad-graficzny-dtp-czasopism/

Zapraszamy też na naszą osobną stronę poświęconą tematowi składu czasopism: https://skladczasopism.pl

Druk gazet: https://wlasnagazeta.pl/druk-gazet/

Druk czasopism: https://wlasnagazeta.pl/druk-czasopism/

 

Artykuł nie jest poradą prawną. Raczej należy traktować jako niezobowiązujący felieton, czy komentarz.

Krótko: padają kolejne tytuły: tym razem od Burdy

Wspominaliśmy ostatnio o panującym kryzysie na rynku drukarskim, który oczywiście przekłada się na rynek prasowy. Kolejne tytuły się zamykają.

Wydawnictwo Burda Media Polska poinformowało, że zamyka aż 5 swoich tytułów: są to „Focus”, „Focus Historia”, „Focus Coaching”, „Samo Zdrowie” (ostatni numer w lutym), i „Elle Man” (ostatni numer w marcu 2022).

Jako jeden z głównych powodów wydawnictwo podaje: szybko rosnące koszty papieru, energii, usług. Do tego dochodzą zmiany w zachowaniach konsumenckich (więcej na Press).

Wzrost cen druku w 2022 r. Jaki jest powód? Odpowiadamy

Rok 2022 przyniósł wydawcom bardzo wysoki wzrost cen za druk publikacji. W skrajnych sytuacjach wynoszący nawet blisko 100%. Różnica cen jest na tyle wysoka, że wiele dzienników i tygodników zmuszonych zostało do podwyższenia cen: Gazeta Wyborcza  , 13 dzienników regionalnych Polska Press:  , Tygodnik Polityka, Newsweek Polska, Do Rzeczy, a jeszcze w ubiegłym roku m.in. stawki podwyższyła Rzeczpospolita, Parkiet, Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Powszechny.

Pod ścianą postawione zostały miesięczniki, niektóre – jak PC Format – całkowicie zrezygnowały z wydań papierowych, inne – jak CD Action – ograniczyły liczbę wydań. W komunikacie dla WM, Firma GTEM – właściciel powyższych obu tytułów – stwierdziła, że do takich ruchów zmuszona została przez „rosnące na całym świecie w niepokojącym tempie ceny papieru i brak widoków na poprawę tej sytuacji”.

Część publikacji przestała się ukazywać, jak chociażby „Wiadomości Kosmetyczne”.

Co stoi za podwyżkami cen?

1. Niestabilność rynku papieru w Europie

Od miesięcy rynek papierniczy przeżywa problem. Nałożyło się na ten stan wiele sytuacji, dominującymi są jednak wzmożone zainteresowanie papierem przez Stany Zjednoczone i Chiny. Dotychczas był to jeden z najważniejszych czynników wpływających na ceny, od roku 2022 jest to jeden z wielu.

2. Niestabilność rynków cellulozy, drewna, innych surowców

Celluloza wykorzystywana do produkcji wyrobów papierniczych w ubiegłym roku wzrosła o 60-80%. Jak w przypadku rynku papierniczego: ogromne zapotrzebowanie na produkty finalne, powoduje niedobór produktu na rynku. Do tego nie możemy zapomnieć o zastojach u największych producentów celulozy i papieru w Europie, tj. w finlandzkich fabrykach, gdzie aktualnie (druga połowa stycznia 2022) trwają protesty, których efektem jest wstrzymana produkcja.

3. Lawinowy wzrost cen gazu i energii

Wiele firm informuje o otrzymywaniu podwyżek cen rzędu 400% – 800% za gaz, do tego 200% i większy wzrost cen za energię.

4. Wzrost kosztów pracy i Polski Ład

To już wisienka na torcie podwyżek.

Kumulacja

Europejski rynek papierniczy przechodzi kryzys. Kryzys tej branży ciągnie za sobą wszystkie inne, w tym rynek drukarski, ale także i inne oparte na papierze. Dla przykładu Velvet Care, producent środków higienicznych, informuje nie tylko o podwyżkach, ale też przestrzega przed działaniami korygującymi, które mogą skończyć się drastycznymi podwyżkami cen.

Poza ciężką sytuacją rynkową, która może przyczynić się do fali bankructw, negatywnie włącza się w to bieżąca sytuacja gospodarczo-ekonomiczna i oczywiście sytuacja pandemiczna.  Polityka gazowa, ogromny wzrost cen za energię, nieskuteczne działania antyinflacyjne, blokady i działania „antypandemiczne”, dodając do tego coroczne wzrosty kosztów pracy i na puentę wprowadzenie rewolucji finansowej jaką bez wątpienia dla wielu firm okazał się „Polski Ład”, to działania, które powodują, że polska branża prasowa i wydawnicza przeżywa i będzie przeżywać kryzys, który może zakończyć istnienie wielu firm, wydawnictw, tytułów gazet i czasopism. Znaczące podwyżki cen powodują, że pozyskiwanie reklamodawców przestaje być opłacalne małym wydawcom, co może pogrążyć wiele zwłaszcza mniejszych i niezależnych podmiotów i publikacji lub ucieczkę ich na stałe do internetu, co należy traktować w kategoriach negatywnych dla branży drukarskiej.

Ucieczka z kryzysu: wnioski i rozwiązania

Nie podpowiemy, jak „odkręcić” obecną sytuację. Nie nasze miejsce, nie ma sensu też tutaj wchodzić w szerokie kwestie polityczno-gospodarczo-ekonomiczne. Możemy za podpowiadać jak się próbować przed nią próbować uchronić lub minimalizować straty.

 • Sugerujemy przyszłym wydawcom, aby uwzględniali w swoich kalkulacjach niestabilność i możliwe kolejne wysokie skoki cen. Należy liczyć się z faktem, że nie da się utrzymać cen przez cały rok.
 • Sugerujemy również, aby potencjalni wydawcy – zwłaszcza ci wydający rzadziej lub w mniejszych nakładach – brali po uwagę fakt, iż papier na jakim chcą drukować może być niedostępny i może dojść do sytuacji w której druk będzie odbywał się na jakimkolwiek dostępnym papierze.
 • Sugerujemy również unikania umów w których wydawca zobligowany jest do druku po wskazanej cenie przez cały rok – o ile cena jest na granicy zysku.
 • Nasi doradcy często ponadto sugerują rozwiązania alternatywne: słabsza gramatura papieru, większy format, ale większa szansa na to, że publikacja będzie wydana – i to może być szansą dla wielu tytułów. Części klientom będą polecali inne rozwiązania w ramach druku czasopism , lub wybór opcji Druk gazet.
 • Czasem znacznie tańszym i bezpieczniejszym i ładniejszym rozwiązaniem (pod względem designu) może okazać się Kompleksowe tworzenie gazet, biuletynów, gazetek w ramach współpracy z WlasnaGazeta.pl, zamiast rozbijania cen na różne podmioty.

Jednakże oczywiście każdy projekt należy rozpatrywać indywidualnie, zwłaszcza w tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

 

Artykuł nie jest poradą prawną. Raczej należy traktować jako niezobowiązujący felieton, czy komentarz.