Wybory samorządowe 2018 – terminarz wyborczy

Jak wygląda terminarz wyborów? Do kiedy można zgłaszać komitety, do kiedy można prowadzić kampanię wyborczą? Poniżej przedstawiamy terminarz wyborczy 2018.

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z ofertą wydania Własnej Gazety wyborczej. Szczegóły, wraz z cennikiem na naszej stronie głównej.

Terminarz wyborczy 2018

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r.

zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r.

powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 17 września 2018 r.

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00

zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

do dnia 21 września 2018 r.

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.

przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00

zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 1 października 2018 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

do dnia 1 października 2018 r

powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

do dnia 1 października 2018 r.

sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 8 października 2018 r.

rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

do dnia 8 października 2018 r.

zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od dnia 8 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r.

składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00

głosowanie

Twoja Własna Gazeta wyborcza – jak stworzyć gazetę na wybory (krok po kroku)

Szukasz taniego i skutecznego nośnika wspierającego kampanię wyborczą? Własna Gazeta może być idealną formą promocji.

Jak zabrać się za jej tworzenie, jakie narzędzia są potrzebne, ile potrzebować będziesz sił, czasu i finansów, by stworzyć Własną Gazetę? Odpowiadamy poniżej na te pytania.

1. Niezbędne narzędzia i oprogramowanie

Do stworzenia Własnej Gazety niezbędny może być edytor tekstu i aparat. I jeszcze może telefon, by skontaktować się z nami. I tyle lub aż tyle. Przy tworzeniu Własnej Gazety przysyłasz teksty i zdjęcia, całą resztą zajmujemy się MY. To pozwala zaoszczędzić. I czasu i funduszy. Z nami tworzenie twojej Własnej Gazety odbywa się szybko i bezproblemowo. A jeśli nie masz gotowych tekstów, to i w tym temacie możemy spróbować pomóc.

Dzięki naszemu wsparciu, przygotowanie Własnej Gazety nie jest procesem, który Cię obciąża czasowo

 2. Krok 1: strony i layout

Przed rozpoczęciem tworzenia Własnej Gazety dobrze jest wiedzieć:
1
  • ile stron będzie miała twoja Własna Gazeta
  • jaką formę przyjmie (czy zależy Ci na promowaniu lidera i partii, czy może ma przyjąć formę niezależnej gazety);
  • dobrze jest również znać szacowany nakład gazety (na stronie wyceniami do 20 tys. egz., ale nic nie stoi na przeszkodzie, by nakład wyniósł np. 50 tys. egz., albo 100 tys. egz.); pamiętaj: im większy nakład, tym średnia cena za stronę / pojedynczą gazetę się zmniejsza.

Odpowiedź na te pytania pozwoli oszacować czas tworzenia Własnej Gazety, ustalić harmonogram prac, przygotować układ i rozpiskę znakową.

Zatem, gdy znasz odpowiedź na powyższe pytania, skontaktuj się z nami. Od tego momentu nasz przedstawiciel poprowadzi Cię za rękę przy tworzeniu Własnej Gazety. Podpowie, poradzi, zasugeruje i oczywiście dostosuje wygląd gazety do Twojej wizji.

 3. Krok 2: projektowanie i skład

Gdy mamy już zebrane materiały tekstowe i zdjęciowe, nasz dział graficzny przystępuje do pracy.

Zostanie przygotowany layout gazety, umieszczone tekst wewnątrz, obrabiane elementy graficzne, jak zdjęcia, przygotowywane infografiki. Gotowa publikacja zostanie przesłana Ci do akceptacji.

2
Pamiętaj o dwóch rzeczach:
  • im więcej uwag, tym więcej czasu będzie zajmowało tworzenie gazety,
  • gazeta nie zostanie wydrukowana bez twojej finalnej akceptacji.

 4. Postaw na profesjonalizm: jakość, jakość, jakość

Twoja Własna Gazeta wyborcza wydana z nami, to pewność wysokiej jakości. W przeciwieństwie do innych wydawnictw, czy agencji, stawiamy na wysoką jakość. Layouty są przygotowywane zgodnie z najnowszymi trendami projektowymi, zwracamy uwagę na detale takie jak rozpikselowane zdjęcia. Wieloletnia współpraca z wielkimi markami, to najlepszy dowód na prezentowaną przez nas wysoką jakość produkcji.

5. Krok 3: druk i kolportaż

Po zaakceptowaniu przez Ciebie Własnej Gazety wyborczej, ta zostanie wydrukowana i dostarczona do wyznaczonego punktu. Potrzebujesz wsparcia przy kolportażu lub dystrybucji w centrum miasta, bądź do skrzynek pocztowych? Również postaramy się wesprzeć Cię i w tym temacie (wyceny wykonywane osobno).

3

Potrzebny kolportaż?

Potrzebujesz pomocy przy kolportażu Własnej Gazety? Nasz dział dystrybucji to wieloletnie doświadczenie przy kolportażu gazet. Skontaktuj się w celu poznania szczegółów.

6. Gratulujemy!

To tylko tyle. Dzięki naszemu wsparciu, przygotowanie gazety nie jest procesem, który Cię obciąża czasowo. Liczymy, że publikacja przyniesie Ci sukces. Dokładnie taki sam, jak wielu naszym klientom.

Własna Gazeta to najtańsza forma promocji, reklamy? Sprawdźmy!

 Jak to możliwe, że Własna Gazeta może być najtańszą formą promocji? Gdzie kryje się “haczyk”, który pozwala tak mocno obniżyć cenę w stosunku do innych produktów promocyjnych, marketingowych?

1. Papier – czyli waga

To najważniejsza, wręcz najistotniejsza pozycja. Papier Własnej Gazety jest bardzo lekkiej gramatury (ok. 45g.), co czyni go jednym z najlżejszych nośników, który jednocześnie wciąż zachowuje wysoką jakość druku!

Dla porównania, standardowy papier w drukarce to ok. 80g., czyli jest prawie dwukrotnie cięższy. Zaś papier na którym drukuje się ulotki, to waga około 100-130g (czyli 3-3,5 cięższy). Własna gazeta jest wielokrotnie lżejsza niż ulotki, katalogu a to pozwala bardzo mocno obniżyć finalną cenę produktu.

Z Własną Gazetą będziesz widoczny, ponieważ wybierasz duży rozmiar (A3). Znacznie większy od ulotki, znacznie wielokrotnie większy od reklamy internetowej.

2. Nakłady

Własna Gazeta to nakłady wynoszące powyżej 2,5 tys. egz. A im wyższy nakład, tym cena za jednostkowy produkt staje się niższa. I tak jednostkowa strona najtaniej kosztuje przy nakładzie 20 tys. egz. i 12 stronach. To kwota 2 groszy! A kwota może być jeszcze niższa przy wyższych nakładach.

4. Bądź widoczny!

Własną Gazetą będziesz widoczny, ponieważ wybierasz duży rozmiar (zbliżony do A3), który jest znacznie większy od ulotki, wielokrotnie większy od reklamy internetowej.

A to oznacza, że masz szansę być bardziej widocznym, twoich treści może być znacznie więcej, a więc możesz wyeksponować w nich istotne dla Ciebie fragmenty.

Podsumowując

Własna Gazeta to najtańsza forma promocji dostępna na rynku. Składa się na to parę czynników, którego najważniejszymi są papier, format, duże nakłady i oczywiście rabaty.

Sprawdź sam

Zobacz cennik gazet

Przejdź do zakładki 'cennik' i sprawdź ceny Własnej Gazety. Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany szczegółami.