Portfolio: Gazeta BNP Paribas Open – skład, druk, kolp.

Oficjalna gazeta przygotowana dla organizatora największego tenisowego wydarzenia w Polsce: BNP Paribas Open. Do naszych zadań należały między innymi:

  • pełny skład graficzny DTP publikacji – w tym przygotowanie layoutu
  • wydruk gazety
  • kolportaż

Gazetę można obejrzeć na zdjęciach poniżej, a także w wersji on-line na stronach: