Portfolio: Gazeta dla UM Nysa – skład, druk, kolp.

Gazeta gminna dla UM Nysa

Dla Urzędu Miasta Nysa została przygotowana gazeta miejska/gminna o charakterze informacji lokalnych. Do zakresu zadań należały m.in.: stworzenie nowoczesnego i przejrzystego layoutu, skład gazety (DTP, łamanie tekstu), wydruk gazety, kolportaż i przygotowanie wersji on-line. Wybrane publikacje można zobaczyć poniżej lub on-line na platformie Issuu, m.in. tu.Czy podobają się Państwu nasze publikacje? Zapraszamy do kontaktu.
Oferujemy także usługi jak: Kompleksowe tworzenie gazet, biuletynów, gazetek, w tym: Oferujemy ponadto usługi związane z tworzeniem czasopism/magazynów: Kompleksowe tworzenie czasopism, magazynów, katalogów, w tym: Na koniec, parę linków - być może pomocnych:

Gazeta gminna dla UM Nysa