Portfolio: gazeta wyborcza 1 – skład, druk

Jedna z przykładowych publikacji o charakterze wyborczym – tutaj: wybory samorządowe. Co warte odnotowania, autor publikacji wygrał wybory. Publikacja skupiała się na prezentacji dokonań radnego. Publikację można również obejrzeć on-line.Czy podobają się Państwu nasze publikacje? Zapraszamy do kontaktu.
Oferujemy także usługi jak: Kompleksowe tworzenie gazet, biuletynów, gazetek, w tym: Oferujemy ponadto usługi związane z tworzeniem czasopism/magazynów: Kompleksowe tworzenie czasopism, magazynów, katalogów, w tym: Na koniec, parę linków - być może pomocnych:

gazeta-wybory-1-1