Portfolio: Gazeta dla UM St. Warszawa – skład, druk

Dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa przygotowywane są gazety zapowiadające eventy i wydarzenia. Do zakresu zadań należy m.in.: tworzenie nowoczesnego i przejrzystego layoutu gazety, graficzny skład gazety (DTP), wydruk gazety,  wersja on-line.

Czy podobają się Państwu nasze publikacje? Zapraszamy do kontaktu. Oferujemy takie usługi jak: Kompleksowe tworzenie gazet, biuletynów, gazetek, w tym: Oferujemy ponadto usługi związane z tworzeniem czasopism/magazynów: Kompleksowe tworzenie czasopism, magazynów, katalogów, w tym:
gazeta-um-warszawa-konstytucja3maja-29-01