Czytelnictwo prasy w Polsce w 2023? Sprawdzamy

Polskie Badanie Czytelnictwa udostępniło wyniki czytelnictwa za okres lipiec 2022- czerwiec 2023. Czy prasa jest w Polsce czytana? Jak najbardziej.

PBC organizuje badania czytelnictwa i co jakiś czas chwali się wynikami. W ramach projektu co miesiąc realizuje około 2 tysiące wywiadów, by na ich podstawie przygotować tabelę czytelnictwa. Używa do tego m.in. dwóch wskaźników:

  • Wskaźnik CPW oznacza średni procent respondentów, którzy zetknęli się z przeciętnym wydaniem pisma (czytali je, bądź przeglądali).
  • Wskaźnik Estymacja na populację oznacza średnią liczbę czytelników, którzy zetknęli się z przeciętnym wydaniem pisma (czytali je, bądź przeglądali).

Liczba przebadanych respondentów w danym okresie N=23 247

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie zachodnio-pomorskim?

Pierwsze miejsce należy do należącego do Polska Press Głosu-Dziennika Pomorza ( https://gp24.pl/ ) z bardzo dobrą estymacją 21 287, na drugim jest Gazeta Wyborcza ( https://wyborcza.pl/0,0.html ) z wynikiem 13 037, podium zamyka Super Express z Grupy ZPR Media ( https://www.se.pl/ ) z wynikiem 10 133, ale tuż za nim jest Fakt od Ringer Springer ( https://www.fakt.pl/ ) z estymacją 9 889, następna Rzeczpospolita od Gremi Media ( https://www.rp.pl/ ) to 3363.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie pomorskim?

Tutaj dominuje Gazeta Wyborcza z estymacją 28 166, na drugim miejscu jest należący do Polska Press Dziennik Bałtycki ( https://dziennikbaltycki.pl/ ) z wynikiem 26 641, na trzecim Fakt z wynikiem 25 479. Dziennik Gazeta Prawna należący do Infora ( https://www.gazetaprawna.pl/ ) – będąca na czwartej pozycji – jest daleko w tyle, bo z estymacją na poziomie 11 923.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie warmińsko-mazurskim?

Tutaj dominuje Fakt, który zostawia resztę daleko w tyle, jego estymacja to aż 31 002. Następna Gazeta Wyborcza to już tylko 14 906, a podium zamyka Super Express z wynikiem 13 495. Dziennik Gazeta Prawna to wynik 4 792.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie podlaskim?

Zdecydowanie najpopularniejszy jest należący do Polska Press Kurier Poranny ( https://poranny.pl/ ) z estymacją 14 204, następna jest również należąca do Polska Press Gazeta Współczesna ( https://wspolczesna.pl/ ) z wynikiem 9344, podium zamyka Gazeta Wyborcza z wynikiem 8148, ale na ogonie siedzą jej Fakt (7998) i Super Express (6785).

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie lubuskim?

Pierwsze miejsce należy do należącej do Polska Press, Gazety Lubuskiej ( https://gazetalubuska.pl/ ), z estymacją na poziomie 25 696, drugie miejsce należy do Faktu (12 721), Gazeta Wyborcza to wynik na poziomie 9176.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie wielkopolskim?

Tutaj walka jest bardzo wyrównana. Pirewsze miejsce należy co prawda do Faktu z estymacją 44 369, ale tuż za plecami ma Gazetę Wyborczą z wynikiem 44 266. Trzeci – należący do Polska Press – Głos Wielkopolski ( https://gloswielkopolski.pl/ ) to estymacja na poziomie 27 840.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie kujawsko-pomorskim?

Tu zdecydowanym liderem jest należąca do Polska Press, Gazeta Pomorska ( https://pomorska.pl/ ). Drugie miejsce należy do gazety Fakt (20 570), trzecie do należącego do Polska Press, Express Bydgoskiego ( https://expressbydgoski.pl/ ) z wynikiem 19 232. Czwarta Gazeta Wyborcza to estymacja na poziomie 14 464, a na plecach ma Super Express z wynikiem 14 400. Nieco dalej jest jeszcze jedna gazeta od Polska Press, tym razem Nowości – Dziennik Toruński ( https://nowosci.com.pl/ ) z wynikiem 7 171.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie mazowieckim?

W województwie mazowieckim zdecydowanym liderem jest Gazeta Wyborcza z estymacją wynoszącą aż 90 460. Drugi jest Fakt z niewiele gorszym wynikiem, bo 82 354, podium zamyka Super Express z wynikiem 64 682. Dalej plasuje się Dziennik Gazeta Prawna z estymacją 43 744, Rzeczpospolita z wynikiem 28 318. a Za nią jest należąca do Polska Press, Echo Dnia ( https://echodnia.eu/ ) z wynikiem 13 969.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie łódzkim?

Na pierwszym miejscu jest należacy do Polska Press Dziennik Łódzki ( https://dzienniklodzki.pl/ ) z estymacją 29 077, drugie miejsce należy do Gazety Wyborczej (25 576), trzecie miejsce należy do należącej do Polska Press gazety Express Ilustrowany ( https://expressilustrowany.pl/ ) z estymacją 21 853. Poza podium znajdują się Fakt (21 002), Super Express (17 644).

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie lubelskim?

W województwie lubelskim na pierwszym miejscu znajduje się należący do Polska Press, Kurier Lubelski ( https://kurierlubelski.pl/ ) z wynikiem 46 588, drugie miejsce należy do Gazety Wyborczej z wynikiem 34 437, trzecie do Super Expressu (33 509).

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie świętokrzyskim?

Pierwsze miejsce zdecydowanie należy do gazety należącej do Polska Press, Echo Dnia z estymacją 44 585, drugie miejsce należy do Faktu (19 927), trzecie do Super Expressu (18 670), poza podium wylądowała Gazeta Wyborcza z wynikiem 10 576.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie dolnośląskim?

Liderem jest Fakt z estymacją 51 457, drugie miejsce należy do Gazety Wyborczej z wynikiem 49 490, podium zamyka należąca do Polska Press, Gazeta Wrocławska ( https://gazetawroclawska.pl/ ) z wynikiem 44636. Na czwartej pozycji jest Supre Express z wynikiem 37 748, bardzo dobrze radzi sobie również Dziennik Gazeta Prawna z estymacją 13 114.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie opolskim?

Liderem jest Fakt z wynikiem 56 524, ale na plecach czuje oddech należącej do Polska Press, Nowej Trybuny Opolskiej ( https://nto.pl/ ) z wynikiem 50 399, podium zamyka Syuper Express z wynikiem 19 713. Dalej jest Gazeta Wyborcza z estymacją 9 349 i Rzeczpospolita z wynikiem 3 318.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie śląskim?

Zdecydowanym liderem jest Fakt, który osiągnął estymację wynoszącą aż 73 811! Druga Gazeta Wyborcza to „tylko” 45 868. Na trzecim miejscu jest Super Express z wynikiem 34 258. Poza podium jest należący do Polska Press, Dziennik Zachodni ( https://dziennikzachodni.pl/ ) , nieco dalej jest Dziennik Gazeta Prawna z wynikiem 23 007.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie małopolskim?

Na pierwszym miejscu jest Fakt z estymacją 74 177. Tuż za plecami ma należącą do Polska Press, Gazetę Krakowską ( https://gazetakrakowska.pl/ ) z estymacją 70 744, podium zamyka Gazeta Wyborcza z wynikiem 51 719. Nieco dalej są, należący do Polska Press, Dziennik Polski ( https://dziennikpolski24.pl/ ) z wynikiem 33 055, Super Express z wynikiem 25 791, Rzeczpospolita z wynikiem 16 318.

 

Jakie gazety najchętniej czyta się w województwie podkarpackim?

Stawkę otwierają należące do Polska Press, Nowiny ( https://nowiny24.pl/ ) z estymacją 59 408. Daleko, daleko dalej, na drugim miejscu jest Fakt z estymacją 28 493. Trzeci Super Express to wynik 23 978. Dalej Gazeta Wyborcza to 19757, Dziennik Gazeta Prawna z estymacją 10 131.

 

Podsumowanie:

Rynek dzienników jest rynkiem znacznie cięższym, niż tygodniki, czy miesięczniki. W końcu dzienniki muszą konkurować nie tylko między sobą, ale przede wszystkim z internetem. Tego problemu nie mają, gazety wydawane w znacznie rzadszym cyklu, dzięki czemu mogą skupiać się na treściach nigdzie indziej niedostępnych, bądź skupiając się na zupełnie innej formie. Jeśli zatem jako nowy wydawca zastanawiacie się nad wydawaniem gazety, warto rozpocząć od nieco rzadszego cyklu, np. dwutygodnik, miesięcznik, a ew. później eksperymentować z bardziej zagęszczoną cyklicznością. Pamiętać też należy, że powyższe badania wykonano na grupie 23 247 osób. Całość dostępna jest na stronie PBC: https://www.pbc.pl/czytelnictwo/

Do tematu wrócimy!

 

Artykuł nie jest poradą prawną. Raczej należy traktować jako niezobowiązujący felieton, czy komentarz.

 

Ps.: A gdyby interesowało Was wydanie własnej gazety, to poniżej parę interesujących linków:

Kompleksowe tworzenie gazet, biuletynów, gazetek

Druk gazety

skład gazet (graficzny, dtp, łamanie)