Wybory parlamentarne 2023 – znamy terminarz

Wczoraj, 8 sierpnia, został ogłoszony termin wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Znany zatem jest terminarz.

Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy wybory parlamentarne do Sejmu Senatu odbędą się 15 października. Tym samym poznaliśmy harmonogram z ważnymi terminami dla zgłaszania kandydatów, na rejestrację komitetów wyborczych, zbiórkę podpisów.

Samo wydanie gazety nie jest równoznaczne z jej przeczytaniem przez odbiorcę. Warto zadbać o to, aby własna gazeta wyborcza była czytelna, przejrzysta, aby interesujący nas komunikat dotarł do odbiorcy. I tym m.in. zajmujemy się we Własnej Gazecie

 Do 28 sierpnia:

 • do tego dnia dnia należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą:
  • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
 • należy powołać okręgowe komisje wyborcze

1 września – 12 października:

 • składanie przez wyborców wniosków o:
  • wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejsce pobytu w dniu wyborów,
  • zmianę miejsca głosowania,
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania.

do 6 września, do godz. 16:00:

 • zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

Do 11 września:

 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

Do 15 września:

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Do 25 września:

 • powołanie obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Od 30 września do 13 października, do godz. 0:00:

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

Do 2 października:

 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Do 5 października:

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f§ 1 Kodeksu wyborczego.

Do 6 października:

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Do 10 października:

 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,
 • składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
 • składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

Do 12 października:

 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

13 października, godz. 00:00

 • zakończenie kampanii wyborczej.

15 października, od godz. 7:00

 • Głosowanie.

Limity

Po rejestracji komitet wyborczy rozpoczyna zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Pod listą kandydatów na posłów powinno znaleźć się co najmniej 5 tys. podpisów wyborców stale zamieszkujących dany okręg wyborczy. Pod listą kandydatów na senatora powinno znaleźć się co najmniej 2 tys. podpisów wyborców z danego okręgu.

Kampania

Kampania wyborcza oficjalnie ruszyła 8 sierpnia 2023, a zakończy się 13 października o północy. Przypominamy Państwu, że w ramach Własnej Gazety od kilkunastu lat skutecznie wspieramy kandydatów do Sejmu, Senatu, Rad, tworząc dla nich ładne, czytelne i tanie publikacje. Przypominamy również, że samo wydanie gazety nie jest równoznaczne z jej przeczytaniem przez odbiorcę – warto zadbać o to, aby własna gazeta wyborcza była czytelna, przejrzysta, aby interesujący nas komunikat dotarł do odbiorcy. I tym m.in. zajmujemy się we Własnej Gazecie.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wyślij adres e-mail (adres poniżej) lub zadzwoń

Wyślij pytanie na adres:

mam-pytanie [malpka] wlasnagazeta.pl


Przy czym [malpka] zamień znakiem @ .
[/mp_span_inner]

ZDECYDOWANY?

Skontaktuj się z nami

Kliknij obok, aby zadzwonić lub napisać do nas.